Zápis z 46.valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP

Přítomni: Kalvodová, Šporclová, Vachudová, Romanová, Pospíchal
Omluveni: Škrobánková, Lhotová, Nováková, Reichlová, Tothová, Čápová, Hrstka, Polívka
Hosté: Brázda – společnost KAMBA, Vavrušková – pastorační asistentka FN Plzeň

Program

Psychoonkologické sympozium V Plzni září 2017 (předpokládáme 13.9.2017)

  • pracovní název „ Osobnostní změny pacienta v kontextu rodiny “
  • na valnou hromadu v Brně 17.2. 2017 si připraví členové návrhy jednotlivých témat

Host

  • David Brázda, ředitel neziskové organizace zaměřené na podporu zdravotníků v ČR, informoval o vizích a aktivitách programech ústavu KAMBA (www.kamba.eu)

Bálintovská skupina

  • specifika a využití on-line poradny Linkos
  • zájem zdravotníků a psychologickou podporu
  • klady a rizika ev. databáze onkologických pacientů, kteří v jednoduchém anonymním prostředí mohou hledat a vzájemně si poskytovat podpůrnou péči
  • případová práce

zapsala K.Vachudová