Zápis z 47. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP 17. 2. 2017 v Brně

Přítomni: Kalvodová, Kynkorová, Lhotová, Pokorný, Pospíchal, Romanová, Škrobánková, Šporcrová, Nováková
Omluveni: Reichlová, Tothová, Čápová, Hrstka, Polívka

Program

Olomoucké hematoonkologické dny (29.5.2017)

  • téma „Léčba onemocnění krvetvorby v seniorském věku“
  • psychologická část (14,00-15,30)
  • příspěvky z praxe delegovány na moravskou část psychoonkologické sekce

Klinicko-psychologický den (15.5.2017, Praha)

  • bude v konkrétní podobě představena práce psychonkologa odborné veřejnosti – vždy na jednotlivých onkologických pracovištích v ČR (rozděleny přednášky a témata)

Kniha na téma „Rodina a rakovina“

  • zvažování formy knihy – elektronická verze, knižní vydání
  • rozdělení témat, kapitol

Psychoonkologické sympozium v Plzni (13.9.2017)

  • pracovní název „ Osobnostní změny pacienta v kontextu rodiny “
  • další specifikace proběhne na následné valné hromadě (16.6.2017, FN Motol)

zapsala I.Šporcrová