Zápis z 51. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS z 16. 2. 2018 v Brně

Přítomni: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, Kristina Tóthová
Hosté: Dominka Motyková

Program

  1. Práce na knize – k 31.1.2018 bylo z plánovaných 28 kapitol napsáno 9; podán návrh na zvýrazňování odborných komentářů v textu rámečkem; prodloužené odevzdání již všech (!!!) kapitol je stanoveno do příští valné hromady 27.4.2018.
  2. Odborná nakladatelství – kontaktovala za účelem vydání knihy předsedkyně sekce L. Kalvodová; jako nejreálnější se jeví spolupráce s nakladatelstvím Portál či Grada.
  3. Psychoonkologické sympózium, již 9. – místem konání je Liberec, organizační zajištění H. Kynkorová; program sympózia s tématem „Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí“ bude řešen na příští valné hromadě.
  4. Nabídka participace na IPOS – L. Kalvodová informovala, že byla jako předsedkyně sekce oslovena doc. P. Tesařovou, aby sekce zvážila svoji participaci a účast na uvedené akci; nabídka je členy sekce vnímána jako jistá pocta činnosti psychoonkologické sekce; vzhledem k jinému způsobu realizace péče o onkologické pacienty tzv. „psychoobory“ aktuálně tuto nabídku sekce nejspíš nevyužije.
  5. Nové členství v sekci – novu členskou psychoonkologické sekce se stala pí Jarolímková, policejní psycholožka; není tč. zjevné, jaké jsou důvody jejího členství a představy o podílu na aktivitě sekce; jmenovaná bude proto pozvána na další valnou hromadu sekce.
  6. Bálintovská skupinová práce – L. Kynkorová prezentovala kazuistiku o limitech psychoterapeutické práce jediného terapeuta s onkologicky nemocnou a paralelně s její dcerou.
  7. Následující valná hromada – je plánována na 27.4.2018, s místem konání v Olomouci; konkrétní údaje setkání budou průběžně upřesňovány.

V Brně dne 16.2.2018

Zapsala: Ivona Šporcrová