Zápis z 53. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS z 22. 6. 2018 v Praze

Přítomni:  Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Ivona Šporcrová, Kristýna Tothová.
Omluveni:  Petra Nováková, Pavla Lhotová

Obsah zasedání:

  • Příprava konference: Psychoonkologické sympozium (12.9.2018) – finalizace programu, Saša Škrobánková finalizuje pozvánku, Hana Kynkorová finalizuje organizační záležitosti. Zůstává otevřená otázka finančních zdrojů na natáčení sympozia.
  • Finalizace kapitol knihy odložena na červenec. Chybí posledních šest částí, které musí autoři bezpodmínečně dodat včas. Libuše Kalvodová, v zastoupení sekce, otevřela jednání s nakladatelstvím Grada. Společná diskuze nad jednotlivými kroky finalizace knihy.
  • Představení projektu „Rok psychoonkologické prevence – MysliProtiRakovině“, který zajišťuje Martin Pospíchal. Projekt se rozbíhá v září 2018. Od července bude první vlna zvaní, do které se zapojí členové sekce. Předány materiály, včetně těch v elektronické podobě.
  • Probírané kazuistiky v rámci společné diskuze nad odbornými tématy, reflexe a další dílčí témata.