Zápis z 55. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS z 22. 2. 2019 v Brně

Přítomni: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Jan Pokorný, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová
Hosté: Jiří Kalvoda

Program:

 1. Kniha určená především blízkým a podpůrným osobám onkologických pacientů:
  1. Kalovodová informuje o průběhu jednání s jednotlivými nakladatelstvími; prakticky před realizací je spolupráce s nakladatelstvím Klika;
  2. rozhodnutí členů sekce na parametrech knihy: formát A5, tvrdá vazba, spíše větší velikost písma (z důvodu cílové skupiny publikace), náklad 1000-1500 výtisků;
  3. ilustrace – dohodnuty s profesionální výtvarnicí (zajišťuje L. Kalvodová);
  4. sponzoring – možnosti podílu každého z přítomných;
  5. práce na grafickém sjednocení textu (J. Kalvoda) – instrukce pro autory, rozeslání textu autorům k úpravám a korektuře (provede každý z autorů za sebe: nový text vpisovat červeně; text k vyřazení zabarvit modře).
 2. Bálintovská skupinová práce – H. Kynkorová prezentovala příběh dospívající pacientky – rozvaha o zdrojích problémů, diagnostice i psychoterapeutických možnostech.
 3. Následující valná hromada – je plánována na 15.4. 2019, s místem konání v Praze; konkrétní údaje setkání budou průběžně upřesňovány.

V Brně dne 22.2.2019

Zapsala: Ivona Šporcrová