Zápis z valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP, která se konala v Liberci 13. 11. 2015

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Šporcrová, Kynkorová
Host: Prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Omluveni: Tothová (dlouhodobě), Lhotová, Hrstka, Čápová

Program:

a) 10 let výroční založení sekce, zhodnocení dosavadních aktivit

  • internetová poradna, telefonická konzultace s Dr. Petrou Novákovou, která dodá počet přístupů na Psychologickou poradnu na Linkosu
  • hodnocení předchozích sympozií

b) úvaha nad vřazováním nových kontaktů na Mapu psychoonkologické péče na Linkosu, telefonická pozvánka kolegyň z Plzně na lednovou valnou hromadu pravděpodobně v Hradci. Dohodnuto osobní setkání.

c) návštěva a zdravice Prim. Mudr. Jiřího Bartoše, informoval nás o rekonstrukci Komplexního onkologického centra Liberec, o aktuální situaci hospice v Liberci (plán – otevření v lednu 2016), potíže ohledně financování

d) kazuistika Mgr. Škorbánkové, balintovsko – supervizní rozvaha nad přístupem k pacientovi

e) diskuse nad otázkou medializace práce naší sekce, která se jeví jako velmi aktivní (v porovnání s ostatními sekcemi ČOS) – úkol: Kynkorová osloví týdeník Téma a MF Dnes (trvá)

f) oběd

g) prohlídka rekonstruovaných oddělení KOC Liberec

h) stanoveno datum další hromady: 22. 1. v pátek od 10:00, v Hradci Králové (čekáme na potvrzení kolegy Hrstky).

zapsala: Kynkorová