Zápis z valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP, která se konala v Nemocnici na Pleši 18.3. 2016

Datum a místo konání: 18. března 2016, Nemocnice Na Pleši
Účastníci: L. Kalvodová, A. Škrobánková, P. Lhotová, M. Pospíchal, K. Vachudová

 1. Představení nových členů POS ČLS, Phdr. Květy Vachudové a PhDr. Ing. Martina Pospíchala. 
 2. Diskuze o psychologické typologii onkologických pacientů a zkušenostech s přístupem k nim; informace o průběžných výsledcích výzkumu rizikových faktorů podílejících se na vzniku onkologických onemocnění. 
 3. Příprava na psychoonkologické sympozium
  • datum konání: 7. září 2016
  • místo konání zatím v jednání, pravděpodobně Hradec Králové
  • téma: A co poté? Psychologická pomoc po ukončení léčby. 
  • je třeba zajistit natáčení průběhu konference
 4. Další setkání ČLS POS bude v červnu 2016 v Hradci Králové, datum 17. června 2016 bude potvrzen. 
 5. Příprava na XXX. hematoonkologické dny. 
 6. Diskuze nad organizací psychologické péče v lůžkových a ambulantních zařízení; spolupráce s neziskovými organizacemi. Dobrovolnický program .