Zápis z valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP, která se konala v Olomouci 29.1.2016

Přítomni:  Kalvodová, Škrobánková
Omluveni: Čápová, Hrstka, Kynkorová, Lhotová, Šporcrová, Tothová (dlouhodobě)


 

Program:

  • zahájení přípravných prací na 7.Psychoonkologickém sympoziu – volba nosného tématu sympozia, data a místa konání
  • účast členů psychoonkologické sekce na XXX.Olomouckých hematologických dnech – jeden blok psychologický: zaměřeno na komunikaci s pacientem, rodinou, v týmu (Kalvodová, Škrobánková, Kynkorová, Lhotová)
  • kazuistika Mgr.Kalvodové
  • datum další valné hromady: 18.3.2016, 10:00, Nemocnice Na Pleši


Olomouc 31.1.2016 zapsala: Škrobánková