Zápis ze 30. valné hromady Psychoonkologické sekce konané 11. června 2012 v Hradci Králové

Přítomni: Hrstka, Kalvodová, Škrobánková, Šporcrová, Kynkorová
Omluveni: Tothová, Čápová, Reichlová, Machová

Program:

  • Příprava a konečná verze sympózia, program a pozvánky, žádosti o kredity sester a kolegů
  • Balintovská skupina, řešení odborných problémů
  • Příští valná hromada po sympoziu v HK