Zápis ze 45. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP konané v Hradci Králové dne 17.6.2016

Přítomní: Z. Hrstka, H. Kynkorová, K. Vachudová, M. Pospíchal, L. Kalvodová
Omluveni, ale přítomní po telefonu: A. Škrobánková, K. Tothová, I. Šporcrová, P. Lhotová, V. Romanová, H. Čápová, V. Reichlová

1. Zahájení – Zdeněk Hrstka přečetl program s body volby, sympózium

2. Volby do výboru Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP – návrh

Voleb se zúčastnilo osobně a telefonicky 10 členů sekce, tj. 80% všech deklarovaných členů
Sekce je usnášeníschopná.
Navrhovaní členové a jejich funkce byli schváleni všemi přítomnými členy, výbor byl zvolen 100% přítomných členů.

Výsledky voleb výboru Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP:

Předseda: Libuše Kalvodová
1. místopředseda: Alexandra Škrobánková
2. místopředseda: Hana Kynkorová
Dětská psychoonkologie: Kristina Tothová
Organizační záležitosti: Zdeněk Hrstka, Ivona Šporcrová
Členové výboru: Pavla Lhotová, Martin Pospíchal, Květa Vachudová,Vlasta Romanová, Hana Čápová
Organizační supervize: Petra Nováková


3. 7. psychoonkologické sympózium – nosné téma „ A co dál?!..jak dál, když léčba končí

Dlouhá, ale velmi plodná diskuse přítomných členů sekce má za výsledek toto uspořádání programu 7. sympózia, které se uskuteční 7.9.2016 na Univerzitě obrany, Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

  • Z. Hrstka: Význam fungujícího rodinného systému – Hradec Králové
  • K. Vachudová: Domů…?! Kdy? Proč? S kým? Jak? – Plzeň 
  • M. Pospíchal: Mysl, nemoc, imunitní systém před a po léčbě – Praha 
  • H. Kynkorová: Úklid ve vztazích – Liberec 
  • P. Lhotová: Život v remisi – Pleš 
  • I. Šporcrová: Adopce? – Brno 
  • V. Romanová: Visíme ve vzduchoprázdnu – Plzeň 
  • L. Kalvodová: Úspěšně ukončená léčba, psychické peklo teprve začíná – Brno 
  • A. Škrobánková: Ukončili mi léčbu, musím umřít? – Olomouc 
  • D. Švecová: Charakteristika vracejících se pacientů na lůžko – Hradec Králové

Pozvánku opět zkompletuje a ujme se přihlášek naše milá kolegyně Saša Škrobánková.

Žádáme paní dr. Petru Novákovou, aby vyvěsila pozvánku na linkos.

4. Ostatní

L. Kalvodová navrhuje, aby paní PhDr. Petra Nováková byla požádána o členství v psychoonkologické sekci a zároveň se stala supervizorkou organizačních aktivit sekce. Všichni vyzvaní členové sekce souhlasí s tímto návrhem. Paní dr. Nováková byla kontaktována telefonicky přímo z valné hromady a souhlasila jak se supervizí, tak se zařazením do výboru sekce.
Při té příležitosti poblahopřála paní dr. Nováková naší sekci k desátému výročí práce v České onkologické společnosti. Děkujeme.

5. Další valná hromada po zářijovém sympóziu je svolána na 2. 12. 2016 do FN Plzeň, prosím, aby bylo oznámeno na stránkách sekce.

17.6.2016 zapsala L. Kalvodová