Zápis ze zasedání Psychoonkologické sekce ČOS ze dne 10. 6. v Jihlavě

Zápis ze zasedání Psychoonkologické sekce ČOS ze dne 10. 6. v Jihlavě

Přítomni: Kalvodová, Kynkorová, Pokorný, Pospíchal, Škrobánková, Šporcrová
Omluveni: Nováková, Romanová

Obsah zasedání:

  • Kalvodová seznamuje přítomné s průběhem jednání s vydavatelem. Kniha je již v tisku, probíhají už jen drobné úpravy jednotlivých kapitol.
  • Diskutováno téma propagace a distribuce knihy.
  • Psychoonkologické sympozium je naplánováno na 11.9.2019, místo konání zatím neurčena. Škrobánková ověří možnost konání v Olomouci. Diskutována možnost využít knihu jako téma výročního sympozia.
  • Příští zasedání sekce proběhne 25.11. od 10:00 v Praze.