Zápis ze zasedání Psychoonkologické sekce ČOS ze dne 15. 4. v Praze

Přítomni: Libuše Kalvodová, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Vlasta Romanová, Jan Pokorný
Omluveni: Nováková, Lhotová, Šporcrová

Obsah zasedání:

  • Nastavení další kroků směřujících k úspěšnému vydání společné knihy na téma „Rakovina v rovině“. Každý autor zapracuje citace do konce května. Domluvena mírná úprava podnázvu knihy. Diskutovány další kroky ohledně grafiky knihy, její následné propagace apod.
  • Představeny dílčí kroky projektu „MysliProtiRakovině“, domluvena spolupráce s H.Kynkorovou na dalším webovém semináři. Spolupráce na dalších seminář v jednání. Zatím se shromažďují prostředky na pokračování projektu. Diskuse na možnou synergií mezi projektem a propagací knihy.
  • Psychoonkologické sympozium je naplánováno na 11.9.2019, téma bude specifikováno v červnu. Opět diskutována možná synergie mezi tématy sympózia a knihou.
  • Další schůzka 10.6. sekce proběhne v Jihlavě od 11 hodin. Adresu místa konání pošle na všechny účastníky Jan Pokorný.