1. psychoonkologické sympózium, Brno září 2010

Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester uspořádala 1. Psychoonkologické sympózium v České republice.

Sympózium se konalo ve FN Brno 8.9.2010. Přednášky k dospělé a dětské psychoonkologii, sesterské péči a k sociální problematice jsme pro vás ve spolupráci s multimediálním portálem Mojemedicína.cz natočili.