3. Psychoonkologické sympózium, Hradec Králové září 2012

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP předkládá ke shlédnutí všem zájemcům už třetí sympózium, které se tentokrát věnovalo kvalitě života onkologických pacientů a jejich blízkých.

Účastníkům, kteří si chtějí některou z přednášek připomenout a především lékařům, sestrám a psychologům, kteří se zúčastnit nemohli, nabízíme webcast. Můžete si poslechnout přednášky i prohlédnout prezentace k nim.

Na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany přívětivě pozdravil všechny přednášející i posluchače děkan plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD. Pak už následovaly tři bloky přednášek na téma kvality života v onkologii. Dozvíte se, jak jiná jsou prožívání nemocných mužů a žen, co všechno lze udělat pro zvládnutí léčby u nemocných dětí. Dozvíte se, jak důležitá je při léčbě karcinomu psychiatrická péče. Také se dozvíte, jaké jsou potřeby žen s karcinomem prsu a jak důležitá je psychická podpora a pochopení pacientů v konečném stádiu života. Ne nezajímavou je přednáška klinické psycholožky o kvalitě života zdravotníků, psychologů na onkologii a pohled sestry na kvalitu života sester u lůžka onkologického pacienta. Přišel se nám představit i Dobrý Anděl. Všechny přednášky jsou vedeny kvalifikovanými psychology, kteří věnují všechen svůj um a znalosti těm, kdo potřebují pohladit po duši, provázet po celou dobu léčby. Zveme vás ke shlédnutí, zamyšlení i možnosti se zorientovat v oboru psychologie v onkologii.