5. Psychoonkologické sympózium, Brno září 2014

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP předkládá ke shlédnutí všem zájemcům webcast z pátého sympózia, které proběhlo dne 12. září 2014 na téma Dítě v onkologické péči.

V letošním roce pro vás psychoonkologická sekce připravila už 5. sympózium, které jsme věnovali onkologicky nemocným dětem a pečujícím osobám. Letošní sympózium nabídlo přednášky z historie dětské onkologie, nutriční péče o dětského pacienta, rehabilitace, pedagogiky a paliativní péče a samozřejmě také vhled do  emocí na dětské onkologii a to nejen jak je prožívá pacient a jeho blízcí, ale také pečující lékaři, psychologové a dobrovolníci.     

Přednášky jsou určeny lékařům a nelékařským zdravotnickým odborníkům, všem, kteří pečují o onkologicky nemocné děti a komunikují s jejich blízkými. 

Účastníkům, kteří si chtějí některou z přednášek připomenout a především lékařům, sestrám a psychologům, kteří se zúčastnit nemohli, nabízíme webcast. Můžete si poslechnout přednášky i prohlédnout prezentace k nim.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

zahájení 5. Psychoonkologického sympózia, 12. září 2014