Psychonkologie na XXII. Olomouckých hematologických dnech, květen 2008

Přinášíme zajímavé příspěvky z XII. Olomoucký hematologický dnů.

Potřeby nemocných akutní leukémií a možnosti psychoterapie Co je to etika, sestřičko ?
Zdeněk HRSTKA:
Potřeby nemocných akutní leukémií a možnosti psychoterapie
Libuše Kalvodová:
Co je to etika, sestřičko ?