Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP oznamuje

V Praze v Lékařském domě se v pondělí 15.5.2017 konal klinicko-psychologický den AKP ČR a jediným programem bylo představení práce klinických psychologů, působících na onkologických klinikách a odděleních v ČR, kteří jsou členy Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti JEP.

Celkem devět přednášejících psychologů prezentovalo v osmi přednáškách svou práci u lůžka onkologického pacienta jak dospělého, tak dítěte, posluchači vyslechli v úvodu představení sekce a statistické údaje o její bohaté odborné činnosti, měli také šanci nahlédnout do výzkumné činnosti související s nádorovou problematikou a její provázaností s psychikou pacienta.
Dle ohlasů z publika bylo toto představení přijato kolegy psychology s překvapením a velkým zájmem.


49. valná hromada Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP se uskuteční v pátek 16.6.2017 od 10 hod. ve FN Motol