Zpráva o průběhu 11. Psychoonkologického sympozia

Zpráva o průběhu 11. Psychoonkologického sympozia

11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění. Odborný program připravili psychologové a lékaři z České onkologické společnosti při České lékařské společnosti J.E. Purkyně a jejich zahraniční kolegové.  

Psychoonkologické sympozium proběhlo s hojnou účastí více jak sto čtyřiceti posluchačů. A to jak z řad samotných psychologů, tak i zdravotníků, studentů a zástupců pacientských organizací. Takto rozmanitá účast z Čech i ze Slovenska ukazuje na rostoucí zájem o psychologická témata u všech, kterých se onkologická onemocnění dotýkají. Téma sympozia bylo tentokrát zaměřeno na Emoce, jako součást onkologického onemocnění. S kolegy z psychoonkologické sekce ČOS děkujeme za účast všem a těšíme se na další rok. 

Klíčová slova
Psychoonkologie