Zápis ze setkání výboru Uroonkologické sekce České onkologické společnosti dne 21. prosince 2021

Zápis ze setkání výboru Uroonkologické sekce České onkologické společnosti dne 21. prosince 2021

Přítomni: A. Poprach, J. Katolická, J. Kopecký, M. Zemanová, T. Svoboda, M. Matoušková
Omluveni: B. Melichar, I. Kocák

Dne 21.12.2021 proběhlo online jednání Onkourologické sekce ČOS: 

  • Domluveno pravidelné setkávání v cca 3 měsíčních intervalech, bude svoláno doc. Poprachem. Bude-li třeba dříve, bude jednání ad hoc
  • Úkolem – aktualizace Modré knihy, prosíme všechny aby prošli současné znění a připomínky poslali k rukám doc. Popracha
  • V mezidobí projednána žádost doc. Büchlera ohledně neoadjuvantní léčby nádorů močového měchýře.
    • Závěr – každý pacient s MIBC, indikovaný k CYE, by měl být referován MDT. Stanovisko bude rozesláno na onkologická pracoviště s žádostí o komunikaci se spolupracujícími urologickými odděleními, dále pak vedení ČUS ČLS JEP - Dr. Matoušková předá výboru ČUS.

Zapsala MUDr. Michaela Matoušková

 Stanovisko Sekce urologické onkologie ČOS ČLS JEP

Klíčová slova
zápisy ze zasedání sekcí