Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem - manuál

Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik v návaznosti na text doporučení pro standardní péči. Manuál byl zpracován podle Doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. (Klin onkol 2019). 

Tyto materiály mohou být rozesílány v podobě plakátu také na onkologická pracoviště. Manuály můžete objednávat na info@dialog-jessenius.cz a to ve velikostech A2, A3 (doporučujeme) a A4 v úpravě kapa deska nebo lamino (doporučujeme).

Sekce podpůrné léčby a péče děkuje za spolupráci při vzniku a distribuci těchto materiálů na onkologická pracoviště obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius. 

Po kliknutí na obrázky si můžete stáhnout materiály ve formátu pdf.  

EXTRAVAZACE (PARAVAZACE) CYTOSTATIK

CYTOSTATIKA A DALŠÍ ONKOLOGICKÁ LÉČIVA