Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na aktualizované doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik

Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na aktualizované doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik

V časopise Klinická onkologie vychází aktualizovaná doporučení k extravazaci (paravazaci) cytostatik pro standardní péči v rámci České republiky. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků extravazace. Individuálně na pracovištích může být rozsah doporučených intervencí rozšiřován.

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si upozornit na právě v Klinické onkologii publikovaný a výborem ČOS  a dalšími spolupracujícími odbornými společnostmi schválený dokument "Extravazace (paravazace) cytostatik – aktualizované doporučení (2020) pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry

Všem, kdo se na přípravě dokumentu podíleli, děkuji. Současně si dovoluji připomenout otevřenost naší Sekce podpůrné léčby novým zájemcům o členství. 

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP

PDF celého doporučení