Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči

Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči

Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik.  

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si upozornit na právě v Klinické onkologii publikovaný a výborem ČOS  a dalšími spolupracujícími odbornými společnostmi schválený dokument "Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry.

Dokument prošel kladným přijetím ze strany výboru ČOS a věřím, že bude dobrým pomocníkem v péči o onkologické pacienty. 

Současně si dovoluji připomenout otevřenost naší Sekce podpůrné léčby novým zájemcům o členství. 

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP

"Extravazace (paravazace) cytostatik - doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry."