MysliProtiRakovině

Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek a seminářů z oboru psychologie 

Možnosti psychologické prevence onkologického onemocnění pohledem vědy

Česká onkologická společnost pro Vás připravila s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem (členem výboru psychoonkologické sekce) a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu unikátní projekt v oblasti prevence s názvem „#MysliProtiRakovině“. Na rozdíl od jiných projektů v oblasti prevence se soustředí především na lidskou mysl, tedy naše prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Obsahem projektu je cyklus přednášek probíhajících na různých místech České republiky. Dále série on-line webových seminářů, které se věnují praktickým návodům jak zvládnout náročná životní období související s nemocí a léčbou. Budeme se Vám snažit ukázat, co můžete Vy sami udělat proto, aby Vám – zjednodušeně řečeno – mysl pomáhala při zachování zdraví. Nedílnou součástí budou také aktualizované webové stránky věnované prezentovaným tématům obsahující konkrétní doporučení jak pro pacienty, tak i pro jejich nejbližší či pro širší lékařskou veřejnost.

Podívejte se jaké přednášky a webové semináře připravujeme a jaké již proběhly: 

Přednášky v regionech

Cílem přednášek je poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně progresí nemoci na straně druhé. Zároveň nastíní možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování u onkologických onemocnění. 

Webové semináře

Na regionální přednášky navazuje cyklus webových seminářů. Z vědeckých poznatků vyplývá, že existují takové způsoby zvládání životních těžkostí a stresů, které pozitivním způsobem pomáhají při uzdravování a fungování našeho imunitního systému. Tyto způsoby Vám představíme během webminářů na Linkos. 

Informace pro pacienty na Linkos

Nedílnou součástí projektu jsou (po každém proběhlém webovém semináři) i příslušné aktualizované webové stránky České onkologické společnosti, respektive jejich část  Psychologická pomoc, které se budou daným oblastem věnovat detailněji.

Pokud máte zájem, aby v některém ze seminářů zaznělo konkrétní téma, které Vás osobně zajímá, prosím napište nám.

Na Vaši účast na přednáškách a seminářích se budeme těšit!

PhDr. Ing. Martin Pospíchal a tým spolupracovníků. 

Pokud chcete projekt sdílet s přáteli nebo nám dát vědět, že se Vám líbí, využijte FACEBOOK Národního onkologického programu. Budeme rádi, když budete projekt sdílet na sociálních médiích s hastagem #MysliProtiRakovine, tak abychom v rámci projektu pomohli co největšímu počtu onkologických pacientů a jejich blízkých.   

Děkujeme společnostem, jejichž podpora umožnila realizaci projektu  

Klíčová slova
MysliProtiRakovine