Informační brožury a knihy pro pacienty a jejich blízké

Brožury

Výpis z databáze brožur vydaných pro potřeby onkologických pacientů a jejich blízkých k dané diagnóze. K dispozici je vám plný text brožury ke stažení! Informační brožury jsou napsány předními odborníky v onkologii. Přehled brožur k dalším tématům naleznete v části Pomoc v nemoci.

Souhrnné informace o genetické mutaci BRCA 1 a BRCA 2
Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.
Nakladatelství: European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups
Rok: 2019
Stránky: 7
Co je zhoubné onemocnění děložního hrdla?
Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.
Nakladatelství: European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups
Rok: 2018
Stránky: 8
Co je zhoubné onemocnění vaječníků?
Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.
Rok: 2018
Stránky: 8
Pohybové aktivity pro pacientky (nejen) se zhoubnými gynekologickými nádory
Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.
Nakladatelství: European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups
Rok: 2018
Stránky: 35
Prožít každý den jak nejlépe je to možné
Informace o podpůrné a paliativní péči pro pacientky se zhoubným gynekologickým onemocněním a pro jejich blízké. Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.
Nakladatelství: European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups
Rok: 2018
Stránky: 7
Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory
Správná výživa a dostatečná pohybová aktivita jsou velmi důležité součásti prevence a léčby gynekologických nádorů. Obecně platí, že stav výživy a pohybový režim jsme schopni ovlivnit často v mnohem větší míře, než ostatní medicínské intervence a ostatní faktory, které spoluurčují výsledek léčení. Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.
Nakladatelství: European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups
Rok: 2018
Stránky: 23
Co by měly ženy znát o rakovině (karcinomu) děložního čípku
Místo: Praha
Nakladatelství: Liga proti rakovině
Rok: 2015
Stránky: 12
Rakovina ovaria
Místo: Praha
Nakladatelství: Liga proti rakovině
Rok: 2011
Stránky: 16
Průvodce ženy při onemocnění děložního čípku
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2009
Stránky: 37
ISBN: 978-80-204-2048-0
Očkování proti HPV a karcinomu děložního čípku
Nakladatelství: ECCA
Rok: 2007
Stránky: leták
Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku (cervixu)
Nakladatelství: ECCA
Rok: 2006
Stránky: leták
Co potřebujete vědět o nádorech dělohy
Místo: Brno
Nakladatelství: Masarykův onkologický ústav
Rok: 2002
Stránky: 20

Knihy

Seznam knih, které jsou určeny pro laickou veřejnost a týkají se dané diagnózy. Informace jsou doplněny anotacemi převzatými od vydavatele a odkazy na jejich stránky, kde si můžete knihu objednat. Přehled všech knih určených pro veřejnost naleznete v části Zdroje informací.

Klíčová slova
pacientské brožury