Dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům onkologické společnosti

Nová Sekce podpůrné léčby, jejímž cílem je zlepšení kvality života onkologicky nemocných během, ale i po onkologické léčbě, zvolila na letošních Brněnských onkologických dnech svého předsedu, kterým se stal doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň. Přečtěte si výzvu, určenou všem členům České onkologické společnosti, která obsahuje prosbu o zapojení členů ČOS do spolupráce s novou sekcí a prosí o pomoc s definováním problematik hodných přednostní pozornosti ze strany nové sekce.  

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

Sekce podpůrné léčby ČOS-ČLS JEP byla ustanovena s cílem „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných“ během, ale i po onkologické léčbě.

Ve vzájemné spolupráci chceme podporovat integrativní pojetí jednotlivých problematik podpůrné léčby a péče, včetně péče ošetřovatelské, chceme aktivně spolupracovat s odbornými projekty a skupinami, jako jsou např. Pracovní skupina pro nutriční péči, Sekce preventivní onkologie, Psychoonkologická sekce, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, společnosti praktických lékařů (SVL ČLS J.E.P. a SPL ČR), Česká společnost paliativní medicíny, Onkologická sekce České asociace sester a další. Úkolem sekce je také zajištění edukace, ověřování nebo tvorba poznatků a doporučení v problematikách podpůrné léčby a péče vůči zdravotníkům a pacientům.

Obracím se s prosbou o zapojení do spolupráce nebo rovnou členství v naší sekci. Obracím se také s prosbou o pomoc definovat jednu nebo i více problematik hodných přednostní pozornosti ze strany sekce, případně prosím o vyjádření, zda je problematika již někým aktivně řešena, nebo do jaké míry jste ochoten/ochotna se do řešení zapojit. Obecnými okruhy podpůrné léčby a péče jsou např.:

  • Problematika psychologická, sociální, rehabilitační, nutriční, atd. (zde v mnohém již významná aktivita výše uvedených skupin).
  • Komplikace léčby a onkologického onemocnění (např. jednotlivé celkové příznaky, poruchy krvetvorby, infekce, bolest, poškození dutiny ústní a GIT, poškození pohlavního ústrojí a sexuální funkce, specifické toxicity, aj. - některá témata již námětem kapitol Modré knihy, případně skupin výše).
  • Ošetřovatelská problematika (např. personální zajištění, edukace, péče o žilní přístupy, péče o rány, dutinu ústní aj. - některá témata již námětem ČAS)

Budeme se snažit zajistit vzájemnou informovanost, provést audit témat zájmu v našem okruhu působnosti, ověřit jejich dostupnost, obsahovou náplň a výstupy, připravit případná vyhodnocení, doporučení, edukace a bude potřeba naše výstupy také adekvátně prezentovat výboru ČOS-ČLS JEP a navenek podle jejich charakteru.


Těším se na vzájemnou spolupráci a případnou odpověď

s pozdravem

doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Dopis ke stažení v pdf

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
nežádoucí účinky