Pozvánka a návrh programu zasedání Sekce podpůrné léčby na BOD

Pozvánka a návrh programu zasedání Sekce podpůrné léčby na BOD

Další zasedání Sekce podpůrné léčby se uskuteční v rámci Brněnských onkologických dnů a to ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 14:15 v salonku S4. Zveřejněna pozvánka pro členy sekce, jejíž součástí je i program jednání.   

Milé kolegyně a kolegové,

Dovoluji si Vám oznámit a zároveň vás pozvat na zasedání Sekce podpůrné léčby, která se bude konat v rámci BOD dne 23.4.2020 ve čtvrtek od 14:15 v jednacím salonku S4. Prosím o včasné zaslání případných námětů do programu, činnosti atp. Aktuálně k projednávání je níže uvedené:

1) Přehled stavu Sekce, okruhy zájmu a přehled spolupráce s dalšími subjekty.

2) Organizační návrhy:

  1. Zaměření sekce podporuje nejen specifické léčebné postupy, léčiva a přípravky, ale zahrnuje i postupy ošetřovatelské péče, přičemž se na programu a práci sekce velmi aktivně podílí i nelékaři a drobná úprava názvu sekce na "Sekce podpůrné léčby a péče" by více vyjadřovala její náplň. (S.Vokurka)  
  2. Za účelem rozšíření a prohloubení spolupráce a profesionálního řešení témat podpůrné léčby a péče zasílat pozvánky, výstupy a přijímat návrhy k činnosti ze strany nejen členů sekce, ale také všech hlavních/vrchních sester onkologických a hemato-onkologických center a jiných aktivně spolupracujících nečlenů (např. nelékaři, neonkologové) a partnerů sekce, bez rozšíření pravomoci spolurozhodovací. (S.Vokurka)

3) Aktuální a navrhované projekty spolupráce a řešení:

  1. Extravazace cytostatik - standardní postup řešení v rámci ČR - aktualizace 2020 (návrh bude zaslán po projednání v pracovní skupině, S.Vokurka a kol.).
  2. Průlomová bolest v běžné onkologické praxi - výstup z dotazníkového šeření v 2019 a další možnosti zaměření pozornosti (L.Holubec a kol.)
  3. Profylaxe a terapie mTORi asociované stomatitidy a stomatitid při cílené (terčové) terapii - možnosti kortikoterapie v ČR (návrh bude zaslán a zpracováván, S.Vokurka)
  4. Doporučení péče o dutinu ústní onkologických pacientů - protokol EOCC (návrh bude zaslán a zpracováván, S.Vokurka)
  5. Péče o rány onkologických pacientů - projekt ZAHOJÍME.CZ (Dialog-Jessenius o.p.s. ve spolupráci s Česká společnost pro léčbu rány, ČAS a Sekce podpůrné léčby).

Prosím o zaslání Vašich případných návrhů, komentářů, či námitek k výše uvedenému.

Děkuji a těším se na viděnou a spolupráci

dne 16.2.2020; 

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby