Pozvánka a program zasedání Sekce podpůrné léčby 11.4.2019 v 15 hodin

Pozvánka a program zasedání Sekce podpůrné léčby 11.4.2019 v 15 hodin

Zveme členy Sekce podpůrné léčby na zasedání sekce, které se bude konat v rámci BOD dne 11.4.2019 ve čtvrtek v 15-16 hodin v jednacím salonku S1. Program níže.

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,​

Dovoluji si Vám oznámit a zároveň vás pozvat na zasedání Sekce podpůrné léčby, která se bude konat v rámci BOD dne 11.4.2019 ve čtvrtek v 15-16 hodin v jednacím salonku S1.

Návrh programu:

 • Uvítání, přehled stavu Sekce
 • Aktuální okruhy zájmu sekce
 • Spolupráce s dalšími subjekty
 • Logo sekce
 • Probíhající projekty a návrhy:
  • Extravazace cytostatik - hledáme konsenzus ?
  • Profylaxe mTORi asociované stomatitidy - je realizovatelná ?
  • Průlomová bolest v onkologické praxi
 • Jiné:
  • Preskripce zdrav. prostředků na POUKAZ pro vlhké hojení ran - žádost o rozšíření odbornosti Onkolog
  • Gelclair - stanovisko podpory jednání o úhradě zdrav. prostředku
 • Diskuze a nové návrhy

Těším se na viděnou

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby