Prevence, diagnostika a léčba trombózy spojené se zhoubým nádorem

Prevence, diagnostika a léčba trombózy spojené se zhoubým nádorem

V posledním vydání časopisu Transfuze a Hematologie Dnes a ve vydání Modré knihy České onkologické společnosti 2023 byl v rámci multioborové spolupráce publikován doporučený postup pro prevenci, diagnostiku a léčbu žilní trombózy u onkologických pacientů. Na přípravě se podílela pracovní skupina autorů ze Sekce podpůrné léčby a péče ČOS a odborníci z České společnosti pro trombózu a hemostázu, České hematologické společnosti a z České angiologické společnosti ČLS JEP.

Přečtěte si doporučení Prevence, diagnostika a léčba trombózy spojené se zhoubným nádorem, které naše sekce připravila ve spolupráci s hematology a angiology a které bylo publikováno jako: 

36. kapitola 29. vydání Modré knihy ČOS:  html a pdf ke stažení

Článek v časopise Transfuze a Hematologie Dnes 2023; 29(1): 61– 67: abstrakt na webu prolekaře.czPDF plného textu článku z časopisu ke stažení