Zpráva o činnosti Sekce preventivní onkologie při ČOS

Založení Sekce preventivní onkologie bylo schváleno na zasedání výboru ČOS v červnu 2012. Idea vzniku sekce vychází z Národního onkologického programu. Sekce je dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností. Sdružuje lékaře prvního kontaktu, specialisty, sestry, nelékařské obory, vědce, studenty, biostatistiky a další odborníky, kteří se zabývají prevencí.

Podle údajů z ČOS máme ke dni 1.9.2022 celkem 42 členů. Dosud pracoval výbor ve složení MUDr. Milana Šachlová, Doc. MUDr. Lenka Foretová, PhD, MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Připravujeme nové volby, o aktivní práci ve výboru sekce má zájem MUDr. Halámková, MUDr. Mazúr, PhDr. Petra Nováková, Bc. Tůmová, Ing. Hrnčiříková.

Co se podařilo?

 • Vytvořili jsme samostatný modul, věnující se primární a sekundární prevenci na webových stránkách ČOS. Modul obsahuje kalendář preventivních prohlídek, texty, videa a kvízy o primární prevenci. 13 kvízů, které nabízejí i odpovědi a vysvětlení mají celkem téměř 20 tisíc vyplnění. Správnost většina odpovědí nepřesahuje 50%.  
 • Založili jsme odpovědnu pro dotazy veřejnosti na téma prevence. Do poradny již přišlo 225 dotazů, většinu odpovědí najdou uživatelé na webu. 
 • Spolupracujeme i s webovými stránkami www.mojemedicina.cz, www.mou.cz.
 • Ve spolupráci s www.mojemedicina.cz jsme odpovídali každou první středu v měsíci on line na dotazy veřejnosti na určité téma. Tato aktivita byla přerušena COVIDem a již jsme ji neobnovili. Záznamy najde veřejnost na Linkos
 • Připravujeme tradičně bloky pro praktické lékaře v rámci Brněnských onkologických dnů a z jednání pořizujeme webcasty, které jsou volně dostupné na Linkos. Unikátní zobrazení stránek představuje desítky tisíc. Každou přednášku zhlédlo řádově stovky lékařů.
 • V letech 2013 a 2015 sekce zorganizovala živé přenosy pro veřejnost přímo z BOD, v rámci kterých se laická veřejnost ptala živě skupiny odborníků na prevenci zhoubných nádorů a zdravý životní styl. Natočili jsme 8 videí o prevenci rakoviny určených laické veřejnosti, která jsou dostupná na Linkos.
 • Připravili jsme text do různých médií pro veřejnost, zúčastnili jsme se přímého vysílání na téma prevence v Českém rozhlasu a budeme ve spolupráci nadále pokračovat. Přednášíme pro veřejnost.
 • Sekce se snaží o výchovu a vzdělávání laické veřejnosti také prostřednictvím sociálních médií.
 • Připravili jsme reedici Kalendář preventivních prohlídek pro muže a Kalendář preventivních prohlídek pro ženy, Informace o příbuzné. Tisk financovala LPR Praha.
 • Proběhly přednášky a diskuze na středních školách a VŠ.
 • Připravili jsme film pro děti o nevhodnosti kouření "Nejlepší je nezačít". Film je doplněn kvízem, anketou a tipy na domácí úkoly pro žáky základních škol. Na YouTube má přes 13 tisíc zhlédnutí. 

Jaké jsou naše další plány?

 • Zaměřit se na lepší informovanost laické veřejnosti.
 • Zlepšit kontakt s mediky, prosadit více z problematiky prevence do studijních plánů LF.

Jsme teprve na začátku. Víme, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, ale pouze systematická, dlouhodobá primární a sekundární prevence.

Výbor se schází v rámci BOD, vše ostatní řešíme operativně mailem.