Zpráva o činnosti Sekce preventivní onkologie při ČOS

Založení Sekce preventivní onkologie bylo schváleno na zasedání výboru ČOS v červnu 2012. Idea vzniku sekce vychází z Národního onkologického programu. Sekce je dobrovolnou společnou platformou pro všechny, kteří se zabývají primární a sekundární prevencí. Důraz je kladen na komunikaci s laickou veřejností. Sdružuje lékaře prvního kontaktu, specialisty, sestry, nelékařské obory, vědce, studenty, biostatistiky a další odborníky, kteří se zabývají prevencí.

Máme 37 řádných členů, kteří jsou současně i členy ČOS. Máme i „sympatizanty“ s naší sekcí. Na podzim 2012 byl zvolen výbor ve složení MUDr. Milana Šachlová, Doc. MUDr .Lenka Foretová, PhD, prim. MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Co se podařilo?

Získali jsme prostor na webových stránkách ČOS.

Založili jsme odpovědnu pro dotazy veřejnosti na téma prevence

Spolupracujeme  i s webovými stránkami www.mojemedicina.cz, www.mou.cz.

Na webu www.mojemedicina.cz  jsme pravidelně každou první středu v měsíci od 16-17 hod. odpovídali on line na dotazy veřejnosti na určité téma.

Připravujeme tradičně celodenní blok pro praktické lékaře v rámci Brněnských onkologických dnů a z jednání pořídili webcasty, které jsou volně dostupné  na Linkos a MoMe. Od jara 2013 jsme připravili 88 přednášek. Stránky na webu zaznamenaly 29 013 zobrazení, z toho unikátních zobrazení bylo 21 828. Unikátní zobrazení stránek představuje počet návštěv, během kterých byla alespoň jednou zobrazena konkrétní stránka. Tedy během 21 828 návštěv na webech byla zobrazena některá přednáška. Nejúspěšnější byla přednáška „Leukopenie / Neutropenie od A do Z“, která zaznamenala 1200 zhlédnutí. Každou z přednášek shlédlo řádově stovky lékařů.

V letech 2013 a 2015 sekce zorganizovala živé přenosy pro veřejnost přímo z BOD, v rámci kterých se laická veřejnost ptala živě skupiny odborníků na prevenci zhoubných nádorů a zdravý životní styl. V rámci živých přenosů jsme zodpověděli přes 90 dotazů. Z přenosů byl pořízen záznam, který dosud shlédlo přes 13 tisíc lidí. V roce 2016 jsme v rámci bodu natočili 8 videí o prevenci rakoviny určených laické veřejnosti. Všechna videa o prevenci lze nalézt na Linkos, v části pro pacienty.   

Připravili jsme text do různých médií pro veřejnost,  zúčastnili jsme se přímého vysílání na téma prevence v Českém rozhlasu a budeme ve spolupráci nadále pokračovat. Přednášíme pro veřejnost. Sekce se snaží o výchovu a vzdělávání laické veřejnosti také prostřednictvím sociálních médií.

Připravili jsme Kalendář preventivních prohlídek pro muže a Kalendář preventivních prohlídek pro ženy, Informace o příbuzné. Tisk financovala LPR Praha.

 V galerii Vaňkovka v Brně proběhla akce zaměřená na prevenci nádorů varlat.

Aktivně jsme se v 2014 zúčastnili  s přednáškou za sekci  na mezinárodního kongresu Evropské dny kolorektálního karcinomu v Brně

Získali jsme v 2013 dotaci na tisk supplementa Klinické onkologie zaměřené na prekancerózy a zvláštního čísla Klinické onkologie zaměřené na primární prevenci

V 2015 bylo vydáno supplementum Klinicke onkologie o dědičných malignitách.

Iniciovali jsme vznik pracovní skupiny zaměřené na vícečetné malignity.  Tato aktivita však nebyla dotažená do konce.

Za část pediatrickou (referuje prim.Bajčiová, FN Brno)

 1. začalo fungovat centrum pro sledování dětí a mladistvých s genetickými syndromy  s vysokým rizikem rozvoje nádoru ve FN Brno
 2. funguje webová stránka www.maskoule.cz   v prevenci nádorů varlat
 3. proběhly přednášky a diskuze na středních školách a VŠ
 4. pro lékaře primárního kontaktu byla vydána monografie: Bajčiová a kol: Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých,     Mladá fronta 2012, ISBN 978-80-204-2567-6
 5. ve spolupráci s nadačním fondem Krtek a Ústavem zdravotní výchovy připravena webová stránku pro adolescenty www. fighttogether.cz
 6. proběhl na Střední zdravotnické škole v Brně proběhl 13.11.2015  celodenní kurz pro pracovníky Ústavu zdravotní výchovy stran prevence nádorů u mladé generace s následnými seriovými přednáškami na středních školách
 7. článek v Onkol.Revude 2016- Možnost prevence a význam časné diagnostiky nádorů varlat u dětí a dospívajících
 8. v lednu 2016  na 10. Kongresu primární péče byl kulatý stůl na téma možnosti prevence a časné diagnostiky zhoubných onemocnění  u dětí a dospívajících
 9. osvětová akce spojena s taneční soutěží na Staré radnici v Brně- „Kdo dobije štat?“

Jaké jsou naše další plány?

 • Zaměřit se na lepší informovanost laické veřejnosti.
 • Zlepšit kontakt s mediky, prosadit více z problematiky prevence do studijních plánů LF.
 • Vzdělávání praktických lékařů v primární a sekundární prevenci

Jsme teprve na začátku. Víme, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, ale pouze systematická, dlouhodobá primární a sekundární prevence.

Výbor se schází na jaře v rámci BOD a na podzim, vše ostatní řešíme operativně mailem.

MUDr.Milana  Šachlová, CSc et PhD
Předsedkyně Sekce preventivní onkologie

27.6.2016