Zápis z 1. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 9.1.2006 v Brně

Vážené kolegyně a kolegové,

Přesně podle oznámení, které bylo vyvěšeno na stránkách linkos, jsem přivítala na Interní hematoonkologické klinice FNBrno – Bohunice účastníky valné hromady psychoonkologů, kteří pracují na klinikách, odděleních, hospicích, kde léčí pacienty s onkologickou diagnozou.


Pravda, nebylo nás málo ani mnoho, hodně vás se pro závažný důvod omluvilo. Přesto jsme začali pracovat na koncepci a směrování naší činnosti. Dohodli jsme se, že:
  • budeme především a hlavně oslovovat členy ČOS, tedy ty klinické psychology, kteří explicitně splňují podmínku pracovního poměru, úvazku na onkologickém oddělení, hospici
  • naše činnost bude zastřešena Českou onkologickou společností. Víme, že obdobná organizace fungovala, resp. funguje v rámci psychologických asociací. Nechceme této organizaci konkurovat
  • v součinnosti s orgány České onkologické společnosti bychom chtěli osvětou působit na lékaře – onkology v připravovaných centrech onkologické péče, přibližovat nutnost začlenění psychoonkologa v lékařských týmech. Naše sekce by měla fungovat jako ochranný deštník pro nové pracovníky: klinické psychology, psychiatry na onkologických pracovištích a v hospicech
  • setkávání psychoonkologů by mělo být ve dvouměsíčních intervalech, je navrhováno vždy první pondělí v lichém měsíci, místa konání by se mohla střídat
  • hlavní náplní na nejbližší schůzky by především měla být zpočátku výměna zkušeností, rámcová náplň práce, cesty sebevzdělávání v oboru psychoonkologie, publikační činnost, výzkumné projekty.

Tak, tolik z myšlenek, které nás na setkání napadly.

Příští setkání – vzhledem k malé účasti teď v pondělí – by se mělo uskutečnit výjimečně už v pondělí 27.února v 10 hod. zase na stejném místě jako nyní. Prosím vás, dejte mi co nejdříve vědět, zda přijedete nebo něco neodkladného budete v té době mít. Má prosba se týká vysloveně a především kolegů - členů ČOS.

Pro ty, kteří ještě neznají moji kontaktní adresu:

Libuše Kalvodová
Interní hematoonkologická klinika Fn Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel: 532 233 391
fax: 532 233 603
e-mail: lkalvod@fnbrno.cz

těším se na korespondenci, ozvy od vás a doufám, že sekce, kterou si zakládáme hlavně pro svou potřebu, splní společenskou a odbornou funkci v našem velmi obtížném povolání.

Děkuji vám, milí kolegové
Libuše Kalvodová

Zpět

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter