Zápis z 10. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 14.9.2007 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno.

Přítomni: Kalvodová, Otevřelová

Omluveni: Škrobánková, Váňová, Juřičková, Hrstka, Vlčková

Pro méně než kolektivní sešlost se schůzka omezila na konstatování přítomných, že vzhledem k odborným a kariérním povinnostem všech zbývajících členů sekce se v tomto roce podařilo splnit jen velmi málo společných úkolů, nicméně bylo o naší sekci dost slyšet. Docela slibně se rozbíhá psychoonkologická poradna pro pacienty a jejich blízké, zatím se neozvala s dotazem žádná zdravotní sestra, i když předpokládáme, že i ony mají psychické problémy, se kterými by se mohly anonymně svěřit.
Znovu se objevil problém necitelné komunikace lékaře s onkologickým pacientem, který verbalizovali pacienti jednoho onkologického centra, tentokrát hořkost skoro až tajených stížností směrovala na komunikační propady některých praktických lékařů.

Vzhledem k tomu, že očekáváme v konci roku velkou mnohadimenzionální vytíženost našich členů, je rozhodnuto uspořádat další schůzku sekce až v lednu 2008.

zapsala: Libuše Kalvodová 14.9.2007

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter