Zápis z 11. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 11.1.2008 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno.

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

Omluveni: Mgr.Juřičková

Host: Mgr.Hájková

Průběh setkání:

 • Pro změnu pracoviště, a z toho vyplývajících povinností, ukončily práci v sekci Mgr.Váňová a Mgr.Sýkorová
 • Mgr.Kalvodová se zúčastnila mezinárodní konference IPOS 2007 (International Psycho-Oncology Society), konané v Londýně. Příspěvky se týkaly nejrůznějších témat psychoonkologie, společné všem ale bylo:
  • návrat ke zkoumání kvality života onkologicky nemocných
  • integrace psycho-sociálních otázek do péče o onkologicky nemocné
 • Do povědomí veřejnosti se dostává odpovědna na stránkách sekce, kdy se na nás stále častěji s dotazy obrací nejen nemocní a jejich rodiny, ale také zdravotníci
 • V informačních zdrojích sekce se objevil odkaz na knihu: Erik Herman, Ján Praško, Dagmar Seifertová: Konziliární psychiatrie, kterou je možno doporučit zejména na ta oddělení a kliniky, které nemají v týmu klinického psychologa. V této knize najdou kliničtí onkologové jak popis psychických poruch svých pacientů v různých fázích léčby, tak návod k účinné psychofarmakologii.
 • Hojně diskutována byla otázka prezentací sekce na domácích onkologických sjezdech, kdy bychom rádi do budoucna svou činnost zintenzívnili. Nezávazně byla navržena témata možných prezentací:
  • Vstup pacienta do léčby z pohledu psychoonkologa
  • Psychické zátěž rodičů, resp.sourozenců dítěte v onkologické léčbě
  • Kvalita života blízkých infaustního pacienta v hospici
  • Duševní hygiena zdravotníků, ošetřujících onkologicky nemocné
  • Skupinová x individuální terapie na onkologickém pracovišti
  • Úloha dominantní hračky (talisman, magično …) v léčbě dětského pacienta
  • Potřeba kvalitních informačních materiálů pacientům a blízkým
  • Psycho-sociální problematika onkologicky nemocných (invalidní důchody, placení v nemocnicích …)
 • Byla položena otázka, zda mít v terapii příbuzného našeho pacienta, který má své potíže, nesouvisející s onemocněním jeho blízkého – Je to hodně individuální, ale pokud tomu tak opravdu je, pak provést spíše krizovou intervenci a doporučit specializovanou péči jiného psychologa (dobré mít koho nabídnout)
 • V poslední době se psychoonkologie stává „módní záležitostí“, kdy je někdy dosti těžké rozlišit opravdový zájem a „komerci“. I proto je velmi důležitá informovanost a to nejen nemocných, ale také zdravotníků.
 • Důležitá je tvorba a následná distribuce informačních materiálů přibližujících vysvětlujících nejrůznější oblasti onkologické léčby.
 • Hovořili jsme o paliativní léčbě, hospicové péči
 • Byly stanoveny termíny setkání pro rok 2008 a to: 7.4., 23.6., 29.9., 15.12

12.setkání Psychoonkologické sekce ČOS se uskuteční 7.4.2008 (pondělí) v Olomouci, sraz v 10.00 na Horním nám., před olomouckým orlojem.

zapsala: Alexandra Škrobánková

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter