Zápis z 12. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 7.4.2008 v Olomouci.

Přítomni: Mgr.Hrstka, Mgr.Kalvodová, Mgr.Otevřelová, Mgr.Škrobánková, Mgr.Vlčková

V obsáhlé diskuzi byly probírány tyto okruhy zájmu:

 • drobné rozdíly v postavení členů sekce na klinických pracovištích, porovnávání a sdělování zkušeností
 • všichni se setkáváme u pacientů se ztíženým rozlišováním odborností psycholog x psychiatr. Je tu trvalá potřeba vysvětlování, prezentace terapeutických, diagnostických možností klinických psychologů u lůžka i na ambulanci onkologických klinik
 • zkušenosti s revizní činností pojišťoven
 • reference o přednášce na téma psychoonkologie, kterou pořádala Psychiatrická klinika FN Brno, přednášející doc. Dr. Boleloucký, dr. Tondlová. Z hlediska psychologů z onkologické praxe nutno vyjádřit politování nad tím, že organizátoři dali přednost výhradně psychiatrům a organizacím a zcela pominuli, že u nás pracují s hospitalizovanými pacienty pouze kliničtí psychologové. Taktéž jsme postrádali zmínku o nových trendech v psychoonkologii ve vyspělém medicínském světě jako jsou onkologie a genetika, sociální oblasti, výzkum, gender studie, kvalita života na všech úrovních u onkologické léčby
 • Olomoucké hematologické dny – změna: původní rozhodnutí zařadit psychologická sdělení do sesterské sekce se zřejmě mění. Nutno verifikovat a je-li tomu tak, pak pozvat sestry
 • diskutovány publikační aktivity členů sekce (Olomouc, H.K., Brno)
 • vznik anticipačního stresu u pacientů, jimž ošetřující lékař nabídne psychologickou pomoc. Diskutována i situace, kdy lékař může pociťovat snížení své důvěryhodnosti u svého pacienta právě v tomto případě
 • nutnost pověsit do pacientské části anonce hlavně dětských knih a příruček pro rodiče (Krtek)
 • diskutovány meze PT intervence u pacienta odmátajícího léčbu – pociťování selhání, zachranitelnosti, odstupu od PT u psychologa
 • disktováno, jak se staví onkologičtí pacienti k AD a anxiolytické léčbě za hospitalizace a po onkologické léčbě
 • konstatováno, že pokud uspěje lékař s AD, pak zvláště u malých pacientů se hmatatelně dostavuje úleva a je snazší přijetí PT podpory.
Sekce bude mít další schůzku na Olomouckých hematologických dnech.

Samotná příští valná hromada se uskuteční 29.9.2008 v Dětské nemocnici v Brně, začátek v pracovně klinického psychologa v 10hod.

zapsala: L. Kalvodová

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter