Zápis z 19. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 6.11.2009, konané v Dětské nemocnici v Brně

Přítomni: Kalvodová, Kulhánková, Machová, Škrobánková, Šporcrová, Tóthová, Vlčková

Omluveni: Čápová, Hrstka, Rovenská

 1. Pokračování v přípravách I. sympozia psychosociální onkologie, datum konání bude středa 8.9.2010, v kinosále FN Brno – Bohunice. Přítomnost a přednášky sociálních pracovnic jsou žádané, dohoda na oslovení sociálních pracovnic MOU.
 2. Abstrakta příspěvků k dodání do 15.12.2009, aby mohli byt uvedeny na stránkách Linkosu a symposium mohlo být vedeno v kalendáři. Potřeba připravit žádosti o akreditaci na setkání Rady AKP ČR, a získání bodů pro sestry z České asociace sester
 3. Nové profilování možností založení České psychoonkologické společnosti u ČLS JEP– snaha oslovovat kolegy se zájmem z akademické sféry, lékaře a sestry. Domluva na sepsání seznamu zájemců, žádost by se podávala předběžně v únoru. Předběžný návrh členského 150 Kč ročně.
 4. Potřeba úpravy www stránek po ustanovení společnosti – z technického hlediska ponechat Psychoonkologickou poradnu i na stránkách ČOS. Potřeba vypracovat specifikaci aktivit co jsme schopni provozovat, kde sídlíme a pracovní doba.
 5. Postupná propagace společnosti, na začátek kupř. webovými odkazy na onkofórum pro ČR na rozličných portálech KOC nebo pacientské sebepodpory (osudy.cz).
 6. Informace o pokrytí onkologických center a pracovišť klinickými psychology – psychoonkology, akutní se jeví situace v Plzni kde pacienti přes stránky žádají o kontakt.
 7. Rozprava o potřebě a přínosu dobrovolníků na onkologických odděleních, zvlášť dospělých – iniciativa musí vycházet z potřeb pacienta, ne opačně.

Příští valná hromada se uskuteční v pátek 22. 01. 2010 v 10hod. v Olomouci

Zapsala: K. Tóthová

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter