Zápis z 20. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 22.1.2010, konané v Olomouci

Prezence: na této valné hromadě zrušena pro zcela nepříznivé povětrnostní podmínky

  1. Na pořadu jednání byly připomínky k chystanému sympoziu v září v Brně a cílené poznámky k přípravě na ustavení České psychoonkologické společnosti.
  2. Také se vzaly na vědomí zprávy o členech sekce.

Dohodnuto, že příští jednání psychoonkologické sekce se uskuteční 26.3.2010 ve FN Motol v 10 hod. Připravuje PhDr Hana Čápová a PhDr Věra Reichlová

zapsala: A.Škrobánková

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter