Zápis z 21. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 26.3.2010, konané ve FN Motol v Praze

Přítomni: Libuše Kalvodová, Zdeněk Hrstka, Karolína Machová, Hana Kynkorová, Irena Vlčková, Yvona Šporclová, Hana Čápová.

Hosté: PhDr Věra Reichlová, Mgr. Alice Picková.

Program:

 1. prohlídka prostor radioterapeutického oddělení pro dospělé, onkologie a hematologie pro děti a prostoru ticha ve FN Motol

 2. příprava formálního vzniku psychoonkologické sekce - prosíme zájemce, aby se hlásili Libuši Kalvodové

 3. příprava první konference psychosociální onkologické péče v ČR, která se bude konat 8.9.2010 ve FN Brno -Bohunice: schválení formátu pozvánky, příprava programu, obsah jednotlivých příspěvků...

 4. setkání se sociální sestrou, pracující pro rodiny onkologicky nemocných dětí ve FN Motol, paní Alicí Pickovou a dohoda o její účasti na konferenci

 5. Věra Reichlová nabízí kolegům filmy s onkologickou tématikou - přítomní si je objednali, ostatní mají možnost se kontaktovat mailem či telefonem a dohodnout se

 6. Libuše Kalvodová oznamuje svůj předpokládaný odchod do důchodu koncem roku 2010 - všichni doufáme, že k němu nedojde. Irena Vlčková odchází ze sekce kvůli změně oboru - pracuje nově na psychiatrickém oddělení FN Brno-Bohunice

 7. diskuse na témata: etická stránka zápisů o psychologické péči o onkologicky nemocné, pomoc sourozencům onkologicky nemocných dětí, problematika prosazení oboru a zvýšení jeho prestiže ve zdravotnických zařízeních...

Další schůze sekce se koná v pátek 4.6.2010 v 10.00 ve FN Hradec Králové - bližší informace Zdeněk Hrstka

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter