Zápis z 22. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 11.6.2010 konané na půdě VLF v Hradci Králové

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Karolína Machová, Věra Reichlová, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, ostatní řádně omluveni.

Host: kpt. PhDr. Jan Pokorný

Šťastná a příjemná volba jednacího místa a bezchybné hostitelství zajistily bohatou, cílenou pracovní poradu dobře se rozrůstající sekce. Poprvé jako řádná členka sekce a důstojná zástupkyně dětské onkologie, hematoonkologie kolegyně Věra Reichlová. Vyslovena radost z toho, že do práce sekce teď aktivně, kvalitně zasahuje pražská větev psychoonkologie

Program:

 1. Diskutována příprava 1. sympozia psychoonkologie, která se bude konat 8.9.2010 ve FN Brno:
  přidělení kreditů: AKP pro psychology stejně jako sesterská organizace připisují za aktivní účast 10 kreditních bodů, za pasivní účast 4 kreditní body.
  Zdeněk Hrstka nabídl pozvání kolegů ze Slovenska, Liba Kalvodová pak rozeslání oznámení členům ČOS přes sekretariát společnosti. Zatím diskutováno, má-li se kvůli kreditům oslovovat některá z profesních lékařských organizací. Předpoklad zaměření a směrování prvního sympozia na sesterské profese. Bude se jednat o možnosti otevření bufetu v sále.
 2. Závažné téma diskutováno následně: snahy společností psychoterapeutického a psychosociálního charakteru objevit se na stránkách psychoonkologické sekce ČOS byly všemi členy sekce odmítnuty z těchto důvodů:
  psychoonkologická sekce je součástí ČOS a byla vytvořena pro konzultační činnost pracovní profese klinický psycholog v pracovním poměru, zařazení do zdravotnického týmu na onkologických klinikách, odděleních
  centra, která chtějí figurovat na stránkách psychoonkologické sekce, mají své propagační výborné internetové stránky, podobné by si profesní skupina českých a moravských psychoonkologů nemohla vůbec dovolit
  vedoucí představitelé center vystupují přezíravě ke členům psychoonkologické sekce, nekontaktují sekci, jejich dosavadní snahou je dostat se na stránky sekce oklikou, nulová komunikace, nulová snaha vysvětlit svou náplň na půdě sekce
  nekonfliktní rozhodnutí potvrzuje, že je jen dobře, pokud mají onkologičtí pacienti a jejich blízcí možnost vybrat si sami psychosociální péči a spoluúčast z více nabídek, z odborné profesionální bezpečné léčby, z dobrovolnických center, pacientských spolků, je pro ně přínosem. Věřte, naši pacienti a jejich blízcí jsou moudří, velmi dobře informovaní, najdou si přesně ten subjekt, který potřebují i bez směrování.
 3. Informace o zastoupení klinickými psychology na ostravském a plzeňském pracovišti. Kalvodová v rámci odpovědí do poradny kontaktovala vedení obou pracovišť a bylo potvrzeno, že ani na jednom nebylo obsazeno místo psychologa.
 4. Nová knížka pro děti a dospělé o těžké nemoci, bolesti, smrti přibližuje velmi dobře tato pro děti mentálně těžko uchopitelná témata: informuje Věra Reichlová. Připojují se kolegové z dospělých pracovišť, tato knížka by měla pomoci i dětem těžce nemocných matek a otců. Doporučujeme. Laura Krasny Brownová, Marc Brown: Když Dinosaurům někdo umře, vydala Cesta Domů 2010 – dodáno mezi doporučenou literaturu
 5. Poděkování všem, kteří přispívají svými odpověďmi do poradny, jsou tedy „viníci“ velmi dobré sledovanosti a pověsti poradny
 6. Rozhodnutí o doplnění programu sympozia: na začátku jednání předestře cílení druhého sympozia Věra Reichlová, téma bude: Dítě- nádor- rodina, vztahy – psychosociální péče
 7. Upozornění na : www.volnost.cz (Nachtigal , Škrobánková), www.haima.cz (Reichlová)
 8. Nedaří se naplnit počet zájemců o členství v chystané Psychoonkologické společnosti
 9. Příští setkání sekce na 1. sympoziu ve FN Brno 8.9.2010, domluvena i následná schůzka sekce v pondělí 22. 11. 10 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno

Zapsal Hrstka, Kalvodová

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter