Zápis z 23. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 3.12.2010 konané na půdě VLF v Hradci Králové

Přítomni: Hana Čápová, Zdeněk Hrstka, Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Alexandra Škrobánková, ostatní řádně omluveni

Host: Jindřich Polívka

Program:

 1. Zhodocení 1. psychoonkologického sympozia, které se konalo 8.9.2010 ve FN Brno
  • sympozia se zúčastnilo na 140 lidí převážně z řad zdravotních sester, ale i některých lékařů
  • přednášky k dospělé a dětské psychoonkologii, sesterské péči a k sociální problematice natáčel i multimediální portál www.mojemedicina.cz, kde jsou ke shlédnutí
  • 1.psychoonkologické sympozium bylo účastníky hodnoceno velmi pozitivně; bylo vysloveno přání, aby tato akce pokračovala i nadále
 2. Bylo stanoveno datum konání 2.psychoonkologického sympozia a to 14.9.2011, ve FN Motol. Téma tohoto sympozia bude: Dítě – nádor - rodina, vztahy - psychosociální péče
 3. Diskutována byla tato témata:
  • psychoterapeutická péče o nemocné po převedení na paliativní péči, o nemocné v preterminální a terminální fázi onemocnění, stejně tak o jejich blízké; spolupráce a využívání možností hospicové péče – zkušenosti jednotlivých onkologických a hematoonkologických pracovišť
  • role společností psychoterapeutického a psychosociálního charakteru a jejich dobrovolníků přímo na jednotlivých odděleních, u lůžka nemocných – klady, zápory, otázka jasně vymezených kompetencí, jejich odborné způsobilosti, zodpovědnosti …
  • duchovní péče u nemocných, kteří o ni požádají – každé pracoviště může nabídnout pomoc a podporu duchovního, kdy, v tom optimálním případě, jak psycholog tak duchovní nabízí pomoc společně, každý v rámci své působnosti
  • sebevražda a onkologicky nemocní – sebevražedné jednání u nemocných s maligním onemocněním není tak časté, jak by se dalo očekávat. Důležité je společně najít a ukázat nemocným smysl i ve chvíli, kdy ho sami nevidí. Neocenitelná pomoc rodiny, přátel … Samostatnou kategorii jsou suicidální rozvahy u nemocných na paliativní péči, příp.v preterminální fázi onemocnění.
 4. Poděkování všem, kteří jsou se „svými“ nemocnými na jednotlivých hematoonkologických a onkologických pracovištích, angažují se v psychoonkologické sekci a také přispívají svými odpověďmi do poradny na www.linkos.cz
 5. Příští setkání sekce proběhne 21.2.2011 ve FN Motol

Zapsal Škrobánková, Kalvodová

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter