Zápis z 24. valné hromady Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti v Praze v FN Motol, 21.února 2011

Přítomni: Libuše Kalvodová, Kristina Tóthová, Ivona Šporcrová, Hana Kynkorová, Věra Reichlová, Hana Čápová Jako host: Lucie Vančurová. Omluveni: pro nemoc vlastní nebo dětí omluveni ostatní členové sekce.

Program:

 1. Předsedkyně sekce, L. Kalvodová, provedla zahájení a omluvila nepřítomné členy sekce
 2. Hlavní bod dnešního setkání: program II.psychoonkologického sympozia, které se bude konat 14. září 2011, tentokrát ve FN Motol v Praze a bude se týkat dětské psychoonkologie:
  • zamluvení prostor a oficiální zajištění akce ve FN Motol
  • vyřízení bodů do systému vzdělávání pro psychology, sestry a další profese
  • sehnání sponzora a občerstvení
  • obsah jednotlivých příspěvků a jejich posloupnost
  • rozdělení sympzia na psychologickou část a "ostatní" - kde se domlouváme s přednášejícími z řad sociálních pracovnic, sester a nemocničních pedagogů
 3. Další kolo rozhovorů o plánované společné publikaci o psychoonkologii, o jejím obsahu, rozdělení témat...
 4. V.Reichlová referovala o své účasti na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu Praque ONCO 2011

Všichni zúčastnění mají konkrétní úkoly týkající se plánovaného sympozia.

Příští setkání sekce se uskuteční v pátek 15.dubna 2011 v 10.00 hodin v Masarykově ústavu v Brně.

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter