Zápis z 25. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 15.4.2011, konané v MOÚ Brno

Přítomni: Čápová, Kalvodová, Šporcrová, Tóthová
Omluveni: Hrstka, Kynkorová, Machová, Reichlová, Škrobánková

Program:

 1. Psychoonokologické sympózium:
  1. a. struktura jednodenního 2. psychoonkologického sympózia – návrhy přednášek, rozdělení do přednáškových bloků (dodat zbylé návrhy nejpozději do 15.5.);
  2. místo konání FN Motol 14.9.2011.
 2. Publikace psychoonkologie:
  1. předběžné ujednocení názvů kapitol na plánovanou první publikaci české psychoonkologie, rozdělení kompetencí;
  2. navrhujeme při práci vyjít z kasuistik a uchopit jednotlivé příspěvky jako praktické zkušenosti z psychologické práce s onkologickými pacienty v českém prostředí, poukázat na možnosti jak lze s onkologickým pacientem pracovat;
  3. do příští valné hromady zvážit, koho oslovit jako recenzenta/y.
 3. Pokrytí mapy psychoonkologie: stále nepokryto psychoonkolgy-specialisty Ostravsko, Plzeňsko, Zlínsko.
 4. Etické aspekty v psychoonkologii: je potřeba citlivě zvažovat formulace týkající se pacientů, které uvádíme do zprávy – úskalí stigmatizace, narušení důvěry v psychoterapeutickém vztahu, dále rizika v související s možností pacientů nahlížet do dokumentace.

Zapsala: I. Šporcrová

Následující plánovaná valná hromada 13.6.2011 v 10,00 h., místo FN Motol Praha.

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter