Zápis z 26. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 20.6.2011, konané ve FN Motol Praha

Přítomni: členové sekce:Libuše Kalvodová, Kristina Tóthová, Alexandra Škrobánková, Hana Kynkorová, Hana Čápová, Karolína Machová
Hosté: Věra Reichlová, Lucie Napová. Zvláštní host: PhDr.Petra Nováková

  1. dokončení příprav 2.psychoonkologického sympozia konaného 14.9.2011 ve FN Motol /konečná verze programu, pozvánky, rozdělení úkolů při zajištění sympozia/ Je dohodnuto, že celé sympozium se bude stejně jako loni natáčet pro portál mojemedicina.cz.
  2. průběžná práce na přípravě publikace o psychoonkologii
  3. pracovní návštěva PhDr.Petry Novákové a společná práce na nové verzi stránek psychoonkologické sekce na Linkos.

Zapsala: H. Čápová

Příští setkání sekce se uskuteční po sympoziu 14.září 2011.