Zápis z 3. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 24.4.2006 v Olomouci

Přítomní: Naše milé kolegyně Alexandra Škrobánková a Tereza Sýkorová přivítaly na půdě Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc členky sekce Libuši Kalvodovou, Karolínu Otevřelovou, Irenu Vlčkovou a Kláru Váňovou.
Řádně omluveni: byli Zdeněk Hrstka a Jiřina Juřičková

Třetí schůzka sekce 5 – psychoonkologické se konala za příjemného jarního dne 24.4.2006 v Olomouci. Tématy rozhovorů byly hlavně vztahy na pracovištích, kde přítomné psycholožky pracují. Ukazuje se, že postavení klinického psychologa na onkologických pracovištích, v hospicích se odvíjí od několika důležitých faktorů:
  • psychoonkolog musí především dokazovat, že do onkologického týmu patří, že jeho terapeutické zákroky jsou pro pacienty prospěšné a oprávněné
  • výhodou pro psychoonkologa je, pokud pracuje v onkologickém týmu nepřetržitě delší dobu
  • pomocí pro psychoonkologa je, pokud naváže dobré pracovní vztahy s lékaři a sestrami
  • výhrou pro psychoonkologa je, pokud má pracovní tým osvícené vedení, kdy vedoucí pracovníci chápou nutnost komplexní onkologické péče i v psychické podpoře pacientů
  • psychoonkolog se musí trvale poctivě vzdělávat nejen ve svém oboru, ale musí obsáhnout i pravidla medicínské a ošetřovatelské péče o onkologické pacienty.

Dá se říct, že kolegové, kteří pracují v klinických onkologických centrech, mají větší a lepší možnost jak diagnostikovat, tak rozvíjet terapeutické postupy ve prospěch svých pacientů a studovat v oboru.

Na schůzce jsme se dohodly, že v nejbližší době každý z nás postupně představí své působení na svém pracovišti.

Třetí schůzka se velmi vydařila, byla vysoce pracovní, a přitom přátelská. Dohodly jsme se na tom, že:

4. schůzka sekce psychoonkologické sekce ČOS se uskuteční 26.června 2006 – v pondělí - na Dětské onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno, tedy v Dětské nemocnici v Brně, Černých Polích, začátek v 10hod. Naše kolegyně Irena Vlčková se na všechny velmi těší.

Těšíme se na to, že mezi sebou možná přivítáme i ostatní psychoonkology, působící na onkologiích v celé naší zemi.

Za členy psychoonkologické sekce ČOS zapsala a předkládá
Libuše Kalvodová

Zpět

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter