Zápis z 35. valné hromady psychoonkologické sekce konané dne 22.11.2013 v Hradci Králové

Přítomni: Z. Hrstka, K. Machová, H. Čápová, L. Kalvodová
Omluveni: ostatní členové sekce
  1. Diskuse kolem vhodnosti skupinové versus individuální psychoterapie na onkologických pracovištích
  2. Další bod programu se týká korespondence na stránkách naší poradny, především pak odpovědí na úporné a ve valné většině nezodpověditelné dotazy, až invektivy několika málo tazatelů (pí. Jodasová). Bylo rozhodnuto, že máme právo oficiálně se bránit lichým a neoprávněným nařčením z nekompetentnosti našich odpovědí. Dokončení tohoto bodu, kdy bude nejprůkaznější napsat na stránku Poradny oznámení kliniků o tom, že jsou dány limity toho, co si už nemůžeme dovolit, budeme-li osočováni z diletantství. Doporučení napsat za sekci dopis na ředitelství FNOL ( příp. ombudsmanovi FNOL) a ztotožnit se s postupem kolegyně Karolíny Machové.
  3. Zhodnocení 4. sympózia, ukázka návštěvnosti na webu je velmi příznivá
  4. Mluvíme o kapitolách knihy, jejich prezentace bude hlavním bodem programu další valné hromady v únoru 14.

Další valnou hromadu svoláváme na 10.2.2014 od 10 hod. do Hradce Králové