Zápis z 36. valné hromady psychoonkologické sekce konané dne 17.2.2014 v Brně

Přítomni: všichni členové sekce

Obsah valné hromady se týkal jediného bodu – ladění programu zářivého sympózia.
Další valná hromada se uskuteční 27.6.2014 na dětské klinice v Motole.