Zápis z 52. valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS z 27. 4. 2018 v Olomouci.

Přítomni: Kalvodová L., Kynkorová H., Pospíchal M., Šporcrová I., Škrobánková A.

Program:

  1. Práce na knize – pokračuje kompletizace kapitol, další pokyny k jejich zpracování. Ti, kteří své ještě nedodali, budou osloveni individuálně předsedkyní sekce (?další spolupráce?!). Diskuse o celkovém designu knihy, oslovení možných recenzentů, možnost spolupráce s výtvarnicí.
  2. Práce na programu 9. psychoonkologického sympozia – sympozium proběhne 12.9.2018 v Liberci, jeho téma: “Mikrosvět onkologie – místo setkávání lidí a profesí“. Vedle členů sekce vystoupí i odborníci z jiných profesí – podle domluvy je potřeba je oslovit. Definitivní program sympozia bude uzavřen na dalším setkání sekce 6.2018.
  3. Bálintovská skupina – jak pracovat s klientem, který je nespokojený s péčí
  4. Projekt „Rok psychoonkologické prevence – M.Pospíchal informoval o pokračování tohoto projektu
  5. Následující valná hromada – plánovaná na 22.6.2018, Praha

Olomouc, 1.5.2018

Zapsala: Škrobánková A.