Zápis z 9. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 25.5.2007 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno.

Slunečné počasí provázelo, jako ostatně vždy, další schůzku sekce.

Omluveni: Mgr. Z. Hrstka, Mgr. T. Sýkorová, Mgr. I. Vlčková, Mgr. K. Váňová

Blahopřání:

Naše milá kolegyně, Mgr. Alexandra Škrobánková úspěšně složila zkoušku a stala se atestovanou klinickou psycholožkou na Hemato-onkologické klinice FN Olomouc. Máme velkou radost a upřímně blahopřejeme!

Poděkování:

Členové sekce psychoonkologie se rozhodli rozšířit svou činnost. Chtěli bychom nabídnou svou odbornou pomoc jak široké veřejnosti, tak sestrám v onkologických a hospicových zařízeních. Děkujeme správcům stránek, kteří zpracovali naše představy do dvou konkrétních poradenských stránek. Patří jim za to náš velký dík.

V diskusi jsme probíraly:
 • Intervence psychoonkologa u lůžka pacientek, které kvůli neodkladné nutnosti zahájit CHT musely podstoupit umělé přerušení svého těhotenství nebo předčasný porod
 • Suficientní, resp. insuficientní reakce rodin těchto pacientek, klinický psycholog v pozici sociálního terapeuta, resp. rodinného poradce
 • Partneři mladých pacientů a jejich osudy po smrti pacientů
 • Zvíře jako „otvírač“ emocí
 • Psychické konsekvence při léčbě pacientů, u nichž je ve výrazné diskrepanci (+ i -) kalendářní věk versus biologický věk
 • Spolupráce versus paralelní fungování: psycholog – lékař, psycholog x sestra
 • Psychiatři na onkologiích
 • Příprava na Olomoucké hematologické dny, kde naše sekce vystoupí se čtyřmi sděleními

Příští valnou hromadu přivítá kolegyně Alexandra Škrobánková v Olomouci výjimečně 14.9.2007 v 10 hod. na Hemato-onkologické klinice FN Olomouc..

Přejeme krásnou letní pohodu a klidnou, tolik nutnou zaslouženou dovolenou všem, milí kolegové.

zapsala: Karolína Otevřelová, Libuše Kalvodová

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter