Zápis z jednání Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP 26. 6. 2020, Olomouc

Přítomni osobně: Kalvodová L., Šporcrová I., Pospíchal M., Škrobánková A.
Přítomni vzdáleně (telefonicky, po skypu): Kynkorová H., Tóthová K., Pokorný J., Hrstka Z., Nováková P., Romanová V., Lhotová P., Vachudová K.

Program:

1. volby do výboru psychoonkologické sekce

Mgr.Kalvodová  k 1.7.2020 odstupuje z pozice předsedkyně Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP. Na základě tohoto rozhodnutí proběhly na tomto jednání volby předsedy a výboru Psychoonkologické sekce.

Voleb se zúčastnilo osobně, či pomoci jiných médií, 12 členů sekce, která tímto byla usnášeníschopná. Navržení členové a jejich funkce byli schváleni všemi zúčastněnými.

Výsledky voleb do výboru Psychoonkologické sekce ČOS ČLS JEP:

  • Předseda: Mgr.Alexandra Škrobánková
  • 1.místopředseda: PhDr.Ivona Šporcrová
  • 2.místopředseda: Mgr.Hana Kymkorová
  • Dětská psychoonkologie: Mgr.Kristina Tóthová
  • Organizační záležitosti: PhDr.Ing. Martin Pospíchal, PhDr.Zdenek Hrstka PhD.
  • Členové výboru: Mgr. Libuše Kalvodová, Mgr.Pavla Lhotová, PhDr.Vlasta Romanová, PhDr.Květoslava Vachudová, PhDr.Hana Čápová, PhDr.Petra Nováková 

2. příprava XI. Psychoonkologického sympozia

Datum a místo konání:  9.9.2020, Praha
Téma: Emoce jako součást onkologického onemocnění
Pozvánka 

3. odborná psychologická péče onkologickým pacientům

Obsáhle bylo diskutováno téma odborné psychologické péče nemocným a jejich blízkým, kdy se stále častěji objevují aktivity nejrůznějších organizací, které svou podpůrnou péči onkologickým pacientům označují jako psychologickou, aniž by k tomuto měli odpovídající vzdělání a přiměřeně hlubokou praktickou odbornou zkušenost v práci s daným tématem. Toto označování může být pro nemocné a jejich blízké velmi zavádějící a bohužel opakovaně vede k poškození nemocného. Bohužel možnosti, jak toto ovlivnit jsou minimální.

4. Bálintovská skupina, supervize

Olomouc, 26.6.2020