Zápis ze 16. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 23.3.2009 na Interní hematoonkologické klinice FN Brno

Přítomni: Hrstka, Škrobánková, Kalvodová, Čápová, Rovenská

Omluveni: všichni ostatní členové sekce

Původně měla být schůzka v Dětské nemocnici Brno – Černopolní, ale jelikož se kolegyně chystali na důležitou akci a omluvily se, přesunuli jsme se do Bohunic. S velkou radostí jsme přivítali mezi sebou kolegyni z FN Motol paní PhDr Hanu Čápovou a paní Mgr. Lucii Rovenskou za MOÚ. Schůzka byla jako obvykle velice plodnou výměnou názorů, postřehů, připomínek z práce každého z nás, ze svých pracovišť. Tentokrát jsme se věnovali vedení dokumentace na jednotlivých klinikách, úrovni případné komunikace klinického psychologa na onkologii s konziliárním psychiatrem nad psychickým stavem pacientů (funguje-li vůbec kde), taktéž vykazováním výkonů a odkazů pro psychology ze strany psychiatrických konziliářů. Znovu velmi důrazné připomenutí vedoucím lékařům KOC, že TRVALÁ přítomnost kvalitní psychologické podpory onkologickým pacientům je ve vyspělém světě samozřejmou nezbytností, v ČR spíše výjimkou, o kvalitní sociální podpoře nemluvě.

Příští setkání plánujeme na 25.5.2009 v 10 hod. v Olomouci pod orlojem.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter