Zápis ze 17. valné hromady psychoonkologické sekce ČOS ze dne 25.5.2009 na Hematoonkologické klinice FN Olomouc

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Čápová, Rothová
Omluveni: Vlčková, Hrstka, Rovenská

Hosté: Šporcrová, Machová

Obsáhlá diskuze se týkala těchto témat:

 • Psychoonkologické sekci byl zaslán dotazník z IPOS (International Psycho-Oncology Society) s žádostí o jeho vyplnění, kdy odpovědi na něj mají pomoci zmapovat psychoonkologickou péči v ČR

 • Diskutovány možnosti zviditelnění sekce v širším měřítku – účast na nejrůznějších konferencích, kongresech, seminářích (stále těžší)

 • Pokračují přípravy psychoonkologického sympózia pořádaného sekcí v roce 2010

 • Proběhlo další kolo kontaktování psychologů na onkologických pracovištích s cílem rozšířit nabídku pro nemocné na stránkách Linkos – bez většího úspěchu. Stále ještě jich není tolik, kolik by mělo být a to včetně KOC.

 • Stále častěji je potřeba řešit sociální problémy plynoucí z onemocnění a léčby a to nejen samotného nemocného, ale i jeho rodiny – nutná spolupráce se sociálními pracovníky, která většinou dobře funguje

 • Nový design stránek Linkos – z počátku byl problém dostat se k psychoonkologické poradně, což již bylo odstraněno. Přesto by bylo dobré zvážit její zvýraznění

Příští valná hromada se uskuteční 7.9.2009 v 10.00 v MOÚ Brno.
Případné změny budou včas oznámeny.

zapsala: A.Škrobánková

Zpět

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter